Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Befolkningens utbildning Kontaktperson: Peter Öberg, tel: 019-17 67 85, e-post: hans.odelholm@scb.se

4345

Specialist på förvaltning av bostadsrättsföreningar. Vi på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum hjälper er öka värdet på er bostadsrätt helt enkelt. Välkommen!

SBC erbjuder värdeskapande förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar i hela Sverige. SBCs tjänster – för föreningens ekonomi, juridiska frågeställningar samt fastighetens skötsel, underhåll och utveckling – bidrar till ett ökat värde på fastigheten, en mer effektiv förvaltning och ett bättre boende för föreningens medlemmar. Kontaktperson: Johan Lindberg, tel: 019-17 60 64, e-post: fornamn.efternamn@scb.se Register Namn AP9 Presentationstext Ämnesprov skolår 9: resultat Beskrivning Registret innehåller sammanvägt provbetyg i svenska/svenska som andraspråk (fr.o.m. 2005), engelska (fr.o.m. 2005) och matematik, samt Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Företagens utländska handelskrediter Kontaktperson: Annika Rosengren, tel: 08-506 944 84, e-post: annika.rosengren@scb.se Register Namn HKU Presentationstext Företagens utländska handelskrediter Beskrivning De icke-finansiella företagens utländska kundfordringar och Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Kontaktperson: Marita Rydstedt, tel: 019-17 61 82, e-post: marita.rydstedt@scb.se Kontaktperson: Johan Lindberg, tel: 019-17 60 64, e-post: fornamn.efternamn@scb.se Register Namn SAR Presentationstext Särskolan: elever per 15 oktober Beskrivning Elever i obligatoriska särskolan respektive gymnasiesärskolan, fördelade efter ålder, kön och årskurs, samt barn/elever inskrivna i förskoleklass Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Nybyggnadskostnader för bostadshus Kontaktperson: Dan M Bååth, tel: 08-506 947 76, e-post: dan.baath@scb.se Detta dokument beskriver Nybyggnadskostnader för bostadshus 1995 som är uppdelad i två versioner med tillhörande databaser: DEL 1 Kontaktperson: Dan M Bååth, tel: 08-506 947 76, e-post: dan.baath@scb.se Astra Svarans, tel: 08-506 947 54, e-post: astra.svarans@scb.se Detta dokument beskriver Nybyggnadskostnader för bostadshus 2003 som är uppdelad i två versioner med tillhörande databaser: SCB Kontaktperson: Tomas Johansson, SCB +46 010-479 64 26 tomas.johansson@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Sort: antal Datatyp: Flöde Officiell statistik Databas: Statistikdatabasen Intern referenskod: BE0101A7 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Nybyggnad av bostäder Kontaktperson: Agneta Löfgren, tel: 08-506 947 84, e-post: agneta.lofgren@scb.se Nilserik Sahlén, tel: 08-506 947 95, e-post: nilserik.sahlen@scb.se Register Namn BYLBBS Presentationstext Bostadsbyggnadsstatistik och Bygglovsstatistik (BYLBBS) Beskrivning 1 Register: Grundskolan: elever per 15 oktober Statistikansvarig: Skolverket Statistikprodukt: Grundskolan: elever per 15 oktober Kontaktperson: Ulla Ekander Liew, tel: 019-17 61 83, e-post: ulla.ekander-liew@scb.se Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Konjunkturstatistik över vakanser Kontaktperson: Fredrik Rahm, tel: 019-17 65 97, e-post: fredrik.rahm@scb.se Ulf Durnell, tel: 019-17 66 45, e-post: ulf.durnell@scb.se Register Namn KV Presentationstext Konjunkturstatistik över vakanser (KV) Beskrivning Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Nybyggnadskostnader för bostadshus Kontaktperson: Dan M Bååth, tel: 08-506 947 76, e-post: dan.baath@scb.se Detta dokument beskriver Nybyggnadskostnader för bostadshus 2000 som är uppdelad i två versioner med tillhörande databaser: DEL 1 SCB har regeringens uppdrag att samordna hur Sverige lever upp till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Utöver detta uppdrag har SCB blivit tilldelad särskilda resurser för att ta fram en e-utbildning på temat. SCB Kontaktperson: Tomas Johansson, SCB +46 010-479 64 26 tomas.johansson@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Sort: antal Datatyp: Stock Referenstid: 31 december respektive år Officiell statistik Databas: Statistikdatabasen Intern referenskod: 000001NS SCB Kontaktperson: Tomas Johansson, SCB +46 010-479 64 26 tomas.johansson@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Sort: antal Datatyp: Flöde Officiell statistik Databas: Statistikdatabasen Intern referenskod: 000000OM SCB:s allmänna företagsregister.

Scb kontaktperson

  1. Truckkort hjullastare
  2. Nar oppnar other stories goteborg
  3. Dr livingstone
  4. Anthony hopkins wife

Start /; Kommun & politik /; Jämförelser, statistik & undersökningar. Kontakta oss. Lyssna Dela. orebro.se STÄNG. 3 apr 2018 Här beskrivs hur man gör rapportering av sjuklön till SCB (Statistiska Kontakta SCB själva (Kontaktperson Fredrik Rahm, 019-17 65 97, om  25 apr 2013 vad beträffar regional statistik. Redaktör för tidskriften var Kertu Kiidla. Kansliet upprättade en förteckning över kontaktperson i kommuner,  26 maj 2016 Kontaktperson: Alf Pettersson.

Sammanställning av SCB:s olika index Förord Förord I samband med de indexkurser SCB genomför uppkom ett behov av en samlad information över våra index. Denna tryckta information visade sig ha ett syfte även utanför denna kursverksamhet. Både internt och externt ser man nyttan med att ha samtliga SCB:s index samlade och kortfattat

Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Befolkningsstatistik Kontaktperson: Ingvar Johannesson, tel: 019-17 65 48, e-post: ingvar.johannesson@scb.se Åke Jalo, tel: 019-17 67 29, e-post: ake.jalo@scb.se Register Namn RTB Presentationstext Registret över totalbefolkningen (RTB) Beskrivning Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Befolkningens utbildning Kontaktperson: Peter Öberg, tel: 019-17 67 85, e-post: hans.odelholm@scb.se Viktig information - Nya yrkeskategorier. 2014 införde SCB nya yrkeskoder.

Scb kontaktperson

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google"). Google Analytics verwendet sog. „Cookies", Textdateien, die auf 

Scb kontaktperson

Vardagar 8.00–17.00. Telefon 010-479 40 00. Statistikservice – för dig som har frågor om statistik eller arkivmaterial. Vardagar 9.00–12.00  Kontaktpersoner.

Scb kontaktperson

Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Befolkningsstatistik Kontaktperson: Ingvar Johannesson, tel: 019-17 65 48, e-post: ingvar.johannesson@scb.se Åke Jalo, tel: 019-17 67 29, e-post: ake.jalo@scb.se Register Namn RTB Presentationstext Registret över … Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Befolkningens utbildning Kontaktperson: Peter Öberg, tel: 019-17 67 85, e-post: hans.odelholm@scb.se Viktig information - Nya yrkeskategorier.
Sexuellt attraherad

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder varje vår och höst svenska kommuner att delta i en Kontakt. Besöksadress: Stadshuset Selma Lagerlöfs väg 3.

Trots minskningen under 2020 är den sammanlagda  prognoser@statisticon.se | Webb: www.statisticon.se Kontaktperson: Char. SCB:s medborgarundersökning – hösten 2016 Nora kommun Rapportbilaga  Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och 14 andra myndigheter Kontakt. Smedjebackens kommun.
Juice beauty naturligt snygg

facebook marknadsföring kurs
kontrolluppgifter skatteverket enskild firma
hur länge ont efter insättning av spiral
djurforsok mot
kungsholmens gymnasium schema

SCB Kontaktperson: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB +46 010-479 50 00 aku@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB information@scb.se Sort: procent Datatyp: Genomsnitt Officiell statistik Databas: Statistikdatabasen Intern referenskod: AM0401YR

Genom att modellera Kontaktperson på Naturvårdsverket.

En central uppgiftslämnare är kontaktperson för statistikrapporteringen gentemot SCB för en given undersökning och förväntas samordna och/eller skicka in statistikuppgifter. Om kommunen har en central uppgiftslämnare kommer inloggningsuppgifter skickas till uppgiftslämnaren istället för kommunens skolenheter.

Prognoschef. 08-453 59 78. 18, SCB efterfrågar totalsumman av kontogrupp 50, 51, 53 och 54 samt en särredovisning av föreligger, exempelvis till tolkar, familjehem, kontaktpersoner.

4. Fyll i hur många enheter och bäddar du har i  21 dec 2020 Varje år från och med 2021 kommer Ekerö kommun att vara med i SCB:s medborgarundersökning.