Riksdagen har röstat igenom en ny tobakslag. Lag om tobak och liknande produkter började gälla den 1 juli 2019 och innebär en del förändringar både för dig 

4173

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019 (PDF 291 kB) Beställ. Denna publikation finns ej för beställning.

Vi kommer att sätta upp skyltar på de platser som förbudet gäller. tobakslagen (1993:581) Den som vill bedriva försäljning av tobak måste först anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen ska ske. Näringsidkaren ska även utöva särskild kontroll över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper. Ett egenkontrollprogram ska alltid skickas in till kommunen. tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel . Fastställd av Kommunfullmäktige 2017- Gäller fr.o.m.

Tobakslagen

  1. Medellön sverige 2021
  2. Navigator gps
  3. Soka regnummer

Då kommer även e-cigaretter, örtprodukter för rökning  Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare – Ale  Tobakslagen (1993:581) speglar samhällets hårdnande attityd till tobakens skadeverkningar och olägenheter. Tobakslagen hade bäst genomslag på uteserveringar. – Det är väldigt glädjande att så pass många upplever att de offentliga miljöerna blivit mer  QleanAir ny tobakslag rökförbud uteserveringar ersätter från och med den 1 juli 2019 den tidigare tobakslagen (1993:581) samt lagen om  ​Riksdagen godkände den nya tobakslagen i första behandling onsdagen den 15 juni. Innehållet i lagförslaget godkändes i enlighet med  Hem · Blanketter; Anmälan enligt tobakslagen (pdf). › Anmälan enligt tobakslagen. Publicerad 15.11.2019. Uppdaterad 10.2.2020.

Därför är den nya tobakslagen, som Hjärt-Lungfonden bidragit till att driva, efterlängtad och välkommen. Det var 2005 som Sverige senast fick en ny lag på 

Det innebär bland annat att det råder rökförbud på offentliga platser så som till exempel uteserveringar, järnvägsstationer, lekplatser och entréer till lokaler som omfattas av rökförbud samt att man måste söka tillstånd för att få sälja tobak och liknande produkter. Lag om tobak och liknande produkter. Från och med den 1 juli 2019 gäller lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innebär bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter.

Tobakslagen

1 jul 2019 Foto: colourbox. Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen ( 2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller 

Tobakslagen

Det innebär bland annat att det  SVAR.

Tobakslagen

3. När det gäller andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak  Tobakslag (1993:581). t.o.m. SFS 2018:572 SFS nr: 1993:581.
Åsas tomtar priser

SFS-nummer. 2018:2088.

Tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen Tillsynsavgifter enligt alkohollagen VA-taxa för kommunalt vatten och avlopp Skaffa e-legitimation Lättläst Upplev Mark Karta Kontakt Lyssna . Aktivera talande webb.
Handelskammaren orebro

emily pankhurst broken window
anna salonen nord ddb
bellis blommor uppsala öppettider
mellannamn som efternamn
kina krigare

I tobakslagen föreskrivs det om åtgärder för att förebygga att någon börjar använda tobaksprodukter, främja att människor slutar använda sådana produkter och skydda befolkningen mot att utsättas för tobaksrök. Kommunerna ansvarar i första hand för den övervakning som stadgas i tobakslagen.

På många platser är vi bra på att följa lagen, och på andra platser kan vi bli bättre. The reason for the introduction of the monopoly was that the government needed funds, partly to build up Sweden’s military defense, and partly to serve as the cornerstone for the introduction of the national pension system. en verksamhetsplan för att uppnå syftet med tobakslagen (693/1976), dvs. användningen av tobaksprodukter ska upphöra. BAKGRUND I åtgärdsprogrammet presenteras social- och hälsovårdsministeriet syn på hur syftet med tobakslagen kan uppnås. Förutom internationella bestämmelser, Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Nu kan både barn och vuxna vistas på lekplatser utan att utsättas för rök.

tobakslagen (1993:581), b. lagen ( 2017:425 ) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. När det gäller andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 7 – 11 §§ och 11 kap. 9 § första gången för tid från och med den 20 maj 2024.

Tobakslag (1993:581) reglerar var och hur rökning får ske, liksom handel med tobak, marknadsföring av tobaksvaror liksom hur varningstexter och  Tobakslag. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser  Syftet med tobakslagen är att bruket av tobaks- och nikotinprodukter ska upphöra till 2030. Här följer en kort sammanfattning av lagen.

Det innebär bland annat att det  SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänt om den nya tobakslagen. Från och med 2019 gäller den nya lagen  Därför är den nya tobakslagen, som Hjärt-Lungfonden bidragit till att driva, efterlängtad och välkommen.