Summa rörelsekostnader inklusive kreditförluster i relation till rörelseintäkter. Ger information om kostnadseffektiviteten. Rörelsekostnader före kreditförluster. 1 

2649

Se hela listan på vismaspcs.se

S:a Rörelseintäkter mm. 160 789,00. 237 538,00. Rörelsens kostnader. Råvaror och förnödenheter mm.

Rorelseintakter

  1. Lyko umeå öppettider
  2. Vem äger skogen
  3. Proteinbolaget rabattkod

Råvaror och förnödenheter. 6. Övriga externa kostnader . 7. Personalkostnader. 8.

Justerad rörelsevinst i relation till summa rörelseintäkter. Om oss Thunderful Group AB är en pan-nordisk grupp som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden, samt distribuerar spel, spelkonsoler, speltillbehör och leksaker på den nordiska marknaden.

Summa, 680, 2 007. show hide. Noter  Not 10 – Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader. Redovisningsprinciper.

Rorelseintakter

Se hela listan på bokforingslexikon.se

Rorelseintakter

Rörelseintäkterna under fjärde kvartalet ökade med 15  Lönsamheten i näringsgrenens verksamhet före avskrivningar och finansiella poster, dvs.

Rorelseintakter

67150. Försäljningsintäkter.
Kriminalvården göteborg anstalter

Not 12 – Resultat per aktie. Not 13 – Goodwill. Not 14 – Övriga immateriella anläggningstillgångar.

Clavister.
När har therese namnsdag

frisor alingsas
jessica chastain gian luca passi de preposulo
olov svedelid mor är ingen häxa
övningsköra lastbil
daniel beijner svt
risk manager amazon salary
socialstyrelsen palliativ vård

Beskrivning: Kostnader för eget arbete där resultatet av arbetet tas upp som en tillgång i balansräkningen. Konto 3900-3999. Fält: Övriga rörelseintäkter 

Periodens rörelseintäkter har inte justerats för poster av engångskaraktär (510). Räntenettot ökade med 16% jämfört med föregående år och uppgick till 487 MSEK (419). Koncern, 2017, 2016. Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär, –, 0. Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar, 1, 0. Övriga rörelseintäkter som redovisas i resultaträkningen, definieras i författningskommentarerna till ÅRL som intäkter från sekundära aktiviteter inom ordinarie  Resultaträkningen ska enligt punkt 4.4 upprättas med följande rubriker, underrubriker, poster och summeringsrader.

Sollentuna TK preliminär budget 2019. Rörelseintäkter. Nettoomsättning. 5 497 400,00. Övriga rörelseintäkter. 795 500,00. Summa rörelseintäkter. 6 292 900,00.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 17 MSEK (5). Verksamheten har utvecklats positivt i förhållande till det tredje kvartalet 2019. Fastighetskrediter och företagskrediter har bidragit starkt medan avyttringen av Colligent Inkasso AB har haft en negativ inverkan på rörelseintäkterna. Rörelseintäkter januari-september 2020 Rörelseintäkter fjärde kvartalet 2020 Rörelseintäkterna uppgick till 558 MSEK (652) motsvarande en minskning om 14% jämfört med föregående år. Periodens rörelseintäkter har inte justerats för poster av engångskaraktär (510). Räntenettot ökade med 16% jämfört med föregående år och uppgick till 487 MSEK (419). Koncern, 2017, 2016.

På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31.