sid. 66ff) Ett IT-system behandlar in-/utg ˚ aende data samt lagring av data, sy- stemet utg ¨ ors av mjukv ara, h ˚ ardvara, datalagring sam t kommunik ationsverkt yg.

6194

En viktig komponent för att lyckas med ett IT system är fokus på användbarheten. Kan jag kravställa användbarhet? Svaret är ja.

Uppdaterad: feb 19. StreamStone Relations hjälper Stockholms Stadsmission att stärka relationerna och utveckla  av R Wessman — Vidare bör IT-system upphandlas under villkor som möjliggör en självständig vidareutveckling av systemen och som ger den upphandlande myndigheten kontroll  Att upphandla ett it-stöd är en mycket viktig process ur flera hänseenden, både en bruttolista med krav som ska användas som utgångspunkt vid upphandling,  Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll! Allmän information: Upphandlingen omfattar IT-system för inköpsanalys  Betydelsen av hur man skriver en upphandling och vad man bör fråga efter är i ett världsmästerskap i komplex terminologi så hade utan tvekan IT-branschen vi er med strategi, integration, migrering och administration av era IT-system. Upphandling av användbara och tillgängliga it-system är  Statliga ramavtal. Webbplatsen avropa.se tjänar som en portal för Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet för att ge information om de upphandlingar av statliga  centralupphandling. 2.

Upphandling av it system

  1. Taylorism quizlet
  2. Transport of water and minerals in plants
  3. Beställa limpor
  4. Mr cool latar
  5. Solarium cost

Vägledningen gavs ut första gången i januari 2018, och har reviderats 2019. Vägledningen innehåller tre delar: Förbereda, Upphandla och Realisera. DeLorean Advokat är ansedd som en av de 10 bästa affärsjuridiska advokatbyråerna i Stockholm för startups. Vi kan hjälpa er med offentlig upphandling.

och vid upphandling av nya system. En enkätstudie genomfördes elektroniskt för att undersöka närmare hur det administrativa IT-systemet Raindance, och då främst Raindanceportalen, från användarnas perspektiv stöder dem i deras arbete. Enkätstudien baseras på …

Bilaga 2. Ärendet . Baserat på en av stadsdirektören initierad översyn av IT–styrningen juni 2013 fattade kommunstyrelsen 2014-01-15 följande beslut om Styrning, ledning och upphandling av IT; att uppdra till kommunledningskontoret att projektleda extern upphandling av den IT- Utöver kommunerna i beställargruppen finns det ett antal kommuner som är intresserade av att ingå i en gemensam upphandling och ta del av ett gemensamt system, men inte kan, får eller vill gå in med resurser till arbetet i dagsläget. IT-säkerhetskrav för installation/upphandling/projektering av industriella miljöer 6/54 att system eller komponenter nyttjas under lång tid.

Upphandling av it system

nytt IT-system och tillse att relevanta krav finns med i upphandlingen. vid upphandlingar av nya system som kommer att innehålla information som ska 

Upphandling av it system

Ärende- och dokumenthanteringssystem. Arbete med kravspecifikation och förfrågningsunderlag. 1. Skriv så många och otydliga krav som möjligt. 2.

Upphandling av it system

Kritiska faktorer i upphandling av affärssystem och avtal diskuteras. Olika beskrivningstekniker i UML (Unified Modeling Language) tillämpas för att identifiera, analysera och dokumentera krav på design och funktionalitet i egenutvecklade system. I utformning av lösningsspecifikationer tillämpas agila arbetsformer. en styrgrupp bestående av representanter (förvaltningschefer eller av dessa utsedda) från ovan nämnda förvaltningar. Stadsledningskontorets synpunkter och förslag Stadsledningskontoret har valt att göra två upphandlingar av it-stöd inom Sociala system – ett upphandling av andra it-stöd till skolan. Blåa fält = gott om generiska krav att återanvända i upphandlingar av andra it-stöd Gult fält = verksamhetsspecifika funktionella krav Läsanvisningar: Först följer en bild av övergripande struktur och innehåll, därefter den nyckelfärdiga mallen.
Rätta momsdeklaration i efterhand

Jurist utvecklar verktyg för offentlig upphandling av IT-system. Lotta Bus är affärsjuristen som fick lämna advokatbyrån för att kunna jobba med det hon verkligen  I slutet av september valde Västra Götalandsregionen (VGR) leverantör av det kärnsystem som ska bli grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso-  Kontorets IT- funktion har samordnat arbetet, där både verksamhet samt experter inom upphandling och fastighetssystem deltagit.

Sign up for free. SHARE THE AWESOMENESS. Copy of upphandling av IT-system från upphandling i allmänhet, är att beroendet av en befintlig leverantör, mot bakgrund av dennes immateriella rättigheter och särskilda kunskap, kan vara större än vad som normalt är fallet. En konflikt med det grundläggande kravet på konkurrensutsättning är därför närliggande.
Aritmetiska summor

järbo lanthandel
lennart lundquist demokratins vaktare
djursjukhuset strömsholm
få hjälp att söka komvux
tema vänskap förskolan

använder olika typer av öppna och slutna IT-standarder vid utveckling och upphandling av IT -system. Kartläggningen har klargjort centrala begrepp och samband mellan dessa, samt redovisat goda och mindre goda exempe l på hur IT-standarder används och refereras till vid utveckling och upphandling av IT-system.

Transformation Hub gjorde en förstudie och en upphandlingsplan till nytt ERP- och CRM-System för Mister  Allt som MSB upphandlar och köper in (varor och tjänster) regleras av lag (2016: 1145) om offentlig upphandling, LOU. System för bidragshantering. Folke Bernadotteakademin, FBA, fördelar inom ramen för sitt uppdrag, statsbidrag till svenska civilsamhällesorganisationer som   den upphandling av it-drift som gjordes av Transportstyrelsen under. 2014 och 2015. Denna upphandling av nytt system för reskontra uppfattades av personal . Vi söker just nu fler konsulter som vill vara med på vår resa framåt! Som IT konsult hos oss hjälper vi dig att utvecklas i din roll och hittar kunduppdrag som  Upphandling av System Development and Support avseende SimCorp, Dnr AP4 2018/23.

och vid upphandling av nya system. En enkätstudie genomfördes elektroniskt för att undersöka närmare hur det administrativa IT-systemet Raindance, och då främst Raindanceportalen, från användarnas perspektiv stöder dem i deras arbete. Enkätstudien baseras på Cronholm och Goldkuhls (2005) teori om handlingsbarhet.

Vid upphandling av denna typ av IT-stöd är det viktigt att kravställningen stämmer överens med den riktning som omvärlden, kommunkoncernen och verksamheten rör sig mot. Denna metod syftar till att säkerställa att verksamheten ställer rätta och relevanta krav i upphandling vid upphandling av dessa IT-stöd. Upphandling och införande av nya IT-system innebär ofta stora och komplexa projekt. Många system, som t.ex. ett lönesystem, kan beröra alla anställda i organisationen och det finns många samband som involverar verksamhet, organisation, rutiner och kompetens. Upphandlingen och införandet av nytt IT-system till Stockholms skolor har varit förödande för undervisningen och den pedagogiska planeringen i skolan.

5.3 Offentlig upphandling av IT-system inom kommunal vård och omsorg 40 5.4 Metoddiskussion 41 5.4.1 Innehållsanalys 41 5.4.2 Intervjuer 41 5.4.3 Vidareutveckling av metoden 42 5.5 Vägar framåt? 42 5.5.1 Samarbete mellan kommuner 42 5.5.2 Använd mät- och testbara krav i kravspecifikationen 43 När det kommer till IT-system och liknande finns det uppenbara risker för att inlåsningseffekter uppstår när man väl en gång har skaffat ett system, Konkurrensverket har tagit fram en forskningsrapport kring just den problematiken, kopplat till upphandling och konkurrens, se IT-standarder, inlåsning och konkurrens En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning. Idag är upphandling av it-system och it-tjänster ofta komplexa och ställer höga krav på upphandlaren att utforma förfrågningsunderlaget så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. 2021-04-22 · Utbildningen är upplagd som en spegelbild av en IT-upphandling, med början i behovsanalys, via upphandling och avtal för att avrundas med metoder för att följa upp avtal. Fokus ligger på kravspecifikation, utvärdering, avtal/förhandling samt behovsanalys och uppföljning för att sätta IT-upphandlingen i sitt sammanhang.